Wirtualne wycieczki
Projekty www z panoramami
JAK OGLĄDAĆ PANORAMY ?

Aby móc oglądać wirtualne panoramy na komputerze musi być zainstalowany odtwarzaczFlash.

Panoramy oglądamy przy użyciu myszki lub klawiatury komputera w następujący sposób:
Przesuwanie zdjęcia - lewym przyciskiem myszki klikamy na wybrany fragment panoramy. Powtórne kliknięcie pozwala na przeciąganie w dowolnym kierunku, powodując jej obrót.
Oddalanie i przybliżanie widoku - klawisz ctrl oddala od obiektu, klawisz Shift przybliża